FAQs Complain Problems

८ नं. वडा, ल्वाङ

वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
१. अमृत लामिछाने वडा सचिव (सहायकस्तर पाँचौ) ९८६७७७२६८४ lamichhanea66@gmail.com
२. ऋषि गौतम कार्यालय सहायक ९८५६०११९४५ ward8.mpgapa@gmail.com
३. बल बहादुर क्षेत्री कार्यालय सहयोगी    

 

वडाको संक्षिप्त परिचय

क्षेत्रफलः २०.२३ वर्ग कि.मी.

जनसंख्याः २६९१

महिलाः १४५७

पुरुषः १२३४

घर धुरीः ७००

सिमाना

पूर्वः माछापुच्छ्रे गा.पा - ५

पश्चिमः अन्नपुर्ण गा.पा 

उत्तरः माछापुच्छ्रे गा.पा - ९

दक्षिणः माछापुच्छ्रे गा.पा - ६ र ७

Population: 
२६९१
Ward Contact Number: 
९८५६०१७३०८, ९८५६०३५७५३

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

9856017308

वडा सदस्य

९८४६३३७९४४

वडा सदस्य

९८०६५३८३९६

वडा सदस्य

९८२४१७०४१३

वडा सदस्य

९८४६६०३५७२