FAQs Complain Problems

२ नं. वडा, सार्दिखोला

वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
१. राममाया भट्टराई वडा सचिव (सहायकस्तर पाँचौ) ९८४६९४९४०१ ward2.mpgapa@gmail.com
२. गंगा आचार्य कार्यालय सहायक ९८१६१६०२३८  
३. रविन आचार्य कम्प्यूटर अपरेटर ९८१६६९०००३  
४. निलकण्ठ आचार्य कार्यालय सहयोगी    

 

वडाको संक्षिप्त परिचय

क्षेत्रफलः ५१.०७ वर्ग कि.मी.

जनसंख्याः ३४२२

महिलाः १८२८

पुरुषः १६१४

घर धुरीः ८७९

सिमाना

पूर्वः मादी गाउँपालिका

पश्चिमः माछापुच्छ्रे गा.पा - १

उत्तरः माछापुच्छ्रे गा.पा - १

दक्षिणः पोखरा महानगरपालिका

Population: 
३४४२
Ward Contact Number: 
९८५६०१७३०२, ९८५६०६५७९७

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८५६०१७३०२

वडा सदस्य

९८१६६१४६९९

वडा सदस्य

९८०४१५५४७४

वडा सदस्य

९८४६१७८६८८

वडा सदस्य

९८१३५६२८०९