FAQs Complain Problems

पशु सेवा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
रामचन्द्र पौडेल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक ९८५६०३४४१३  
२़ खिमलाल अधिकारी ना. पशु स्वास्थ्य प्राविधिक ९८४६४८३५५७