FAQs Complain Problems

५ नं. वडा, रिभान

वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
१.   वडा सचिव (सहायकस्तर पाँचौ)   ward5.mpgapa@gmail.com
२. टिका प्रसाद लामिछाने कार्यालय सहायक ९८४६०३१५३०  
३. मिना लामिछाने कार्यालय सहयोगी    

 

वडाको संक्षिप्त परिचय

क्षेत्रफलः १४.१२ वर्ग कि.मी.

जनसंख्याः १३३२

महिलाः ७३४

पुरुषः ५९८

घर धुरीः ३६४

सिमाना

पूर्वः माछापुच्छ्रे गा.पा - ३ र ४

पश्चिमः माछापुच्छ्रे गा.पा - ८

उत्तरः माछापुच्छ्रे गा.पा - ९

दक्षिणः माछापुच्छ्रे गा.पा - ४

Population: 
१३३२
Ward Contact Number: 
९८५६०१७३०५, ९८४६५१३६००

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८५६०१७३०५

वडा सदस्य

९८४६५७१७१०

वडा सदस्य

९८४६००१३९३

वडा सदस्य

९८०६६७०७१२

वडा सदस्य

९८४६४५३३५६