FAQs Complain Problems

७ नं. वडा, धम्पुस

वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
१. कमलापती अधिकारी वडा सचिव (नायव सुब्बा) ९८५६०३४३४० ward7.mpgapa@gmail.com
२. चन्द्र कुमारी गुरुङ्ग कार्यालय सहायक ९८४६२३२८२२  
३. गंगा अधिकारी कार्यालय सहयोगी ९८४६२५८८१९  

 

वडाको संक्षिप्त परिचय

क्षेत्रफलः १५.४९ वर्ग कि.मी.

जनसंख्याः २५३७

महिलाः १४१०

पुरुषः ११२७

घर धुरीः ६२०

सिमाना

पूर्वः माछापुच्छ्रे गा.पा - ६

पश्चिमः अन्नपुर्ण गा.पा

उत्तरः माछापुच्छ्रे गा.पा - ८

दक्षिणः अन्नपुर्ण गा.पा

Population: 
२५३७
Ward Contact Number: 
९८५६०१७३०७, ९८५६०८३२०३

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८५६०१७३०७

वडा सदस्य

९८१७१४४००५

वडा सदस्य

९८१४१३८४२३

वडा सदस्य

९८५६०३४७१५

वडा सदस्य

९८४६५२४५८९