FAQs Complain Problems

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको आगामी आ.व. २०७६।०७७ को बजेट सार्वजनिक

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको आगामी आ.व २०७६।०७७ को लागि रु.५६ करोड ६१ लाख ४६ हजार ४६५ को बजेट गाउँपालिकाको पाँचौं गाउँसभा मार्फत सार्वजनिक भएको छ।

जसमा चालु खर्च तर्फ ः रु. ३८,१६,९१,०००।- (पदाधिकारी खर्च, कर्मचारी प्रशासन कार्यालय संचालन खर्च र सामाजिक सुरक्षा)

पूँजीगत खर्च तर्फः रु. १८,४४,५५,४६४।-

क. पुर्वाधार विकासः रु. १२,८०,४९,४७९।- (६९.४२%)

ख. सामाजिक विकासः रु. ३,२०,२०,९८६।- (१७.३६%)

ग. आर्थिक विकासः रु. १,१२,५०,०००।- (६.१०%)

घ. वन वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन तर्फः रु. ८०,००,०००।- (४.३४%)

ङ. सुशासन, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहः रु. ५१,३५,०००।- (२.७८%)

आर्थिक वर्ष: