FAQs Complain Problems

शिक्षा

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका शिक्षा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण
क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
      edu.mpgapa@gmail.com
विष्णु प्रसाद अधिकारी सहायक स्तर पाँचौ 9862394894 bishnuadhikari158@gmail.com

 

 

 

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको विद्यालय/प्र.अ हरुको  विवरण
क्र. स. विद्यालयको नाम ठेगाना प्र.अ.को नाम फोन नं.
शारदा मा.वि माछापुच्छ्रे -१ चहाना पुन ९८४६०७६८८३
माछापुच्छ्रे मा.वि माछापुच्छ्रे -२ सन्तोष आचार्य ९८५६०३८३७७
शुक्ला गण्डकी मा.वि माछापुच्छ्रे -३ शान्तिरमण पोखरेल ९८४६२३२८५८
महेन्द्र मा.वि माछापुच्छ्रे -४ जगन्नाथ अधिकारी ९८०६६८९३७९
निष्पक्ष मा.वि माछापुच्छ्रे -५ दुर्गा बहादुर रावत ९८४१०२५०१४
बराह मा.वि माछापुच्छ्रे -६ नर बहादुर गुरुङ ९८५६०७६२०८
भुमेश्वर मा.वि माछापुच्छ्रे-६ रामजी प्रसाद पौडेल ९८४६४१८३९६
उदय मा.वि माछापुच्छ्रे-७ धनबहादुर क्षेत्री ९८५६०२४०३७
पृथ्वीनारायण मा.वि माछापुच्छ्रे-७ तिलक तिमिल्सेना ९८४६०२२९८१
१० गौरीशंकर मनिलाल मा.वि माछापुच्छ्रे-९ रक्षबहादुर क्षेत्री ९८५६०८११००
११ अन्नपुर्ण आ.वि माछापुच्छ्रे-१ गिरधारी लम्साल ९८४६०५७२६९
१२ कृष्णमहादेव आ.वि माछापुच्छ्रे-२ भीम तामाङ ९८४६९१५२८७
१३ मेघराज आ.वि माछापुच्छ्रे-३ विश्व मोहन पोखरेल ९८४६०६६३३३
१४ जनजागरण नमुना सा आ.वि माछापुच्छ्रे-३ मथुरा सुवेदी ९८५७६२१६१२
१५ देउराली आ.वि माछापुच्छ्रे-४ प्रेमलाल पोखरेल ९८४६१३६८००
१६ भुमेश्वर आ.वि माछापुच्छ्रे-६ कुलानन्द अधिकारी ९८४६४६२६९०
१७ शहिद हरीप्रसाद आ.वि माछापुच्छ्रे-८ बलराम रानाभाट ९८४६१८३४८२
१८ वाराही आ.वि माछापुच्छ्रे-८ प्रकाशमान गुरुङ ९८४६५६३३५७
१९ बमबहादुर घलेल आ.वि माछापुच्छ्रे-८ दुर्गा गुरुङ ९८४६८०८९५३
२० तारेबराह आ.वि माछापुच्छ्रे-८ दुर्गाबहादुर गुरुङ ९८४७३९९०२८
२१ सरस्वती आ.वि माछापुच्छ्रे-९ शान्ती तामाङ ९८४६३५४७९०
२२ हिमालय डाँफे आ.वि माछापुच्छ्रे-१ हरीप्रसाद पोखरेल ९८४६९४५१७५
२३ हिमाली आ.वि माछापुच्छ्रे-१ मन बहादुर पुन ९८४६१७६१२७
२४ बाराही प्रा.वि माछापुच्छ्रे-२ रामप्रसाद आचार्य ९८५६०३७३०२
२५ हिमालयतीनशिर प्रा.वि माछापुच्छ्रे-२ कुलप्रसाद दाहाल ९८२५१४७४२०
२६ सरस्वती प्रा.वि माछापुच्छ्रे-२ बाबुराम पौडेल ९८४६७७८३२७
२७ बालकल्याण प्रा.वि माछापुच्छ्रे-३ राजाराम पौडेल ९८६०७१५८७८
२८ सुदिन प्रा.वि माछापुच्छ्रे-४ गोविन्द प्रसाद सुवेदी ९८६७७०१५२७
२९ जनजागरण सा. प्रा.वि माछापुच्छ्रे-४ भिमलाल अधिकारी ९८४६६१९२३३
३० जनकल्याण आ.वि माछापुच्छ्रे-४ नारायणी पौडेल ९८४६५७४९६४
३१ माछापुच्छ्रे प्रा.वि माछापुच्छ्रे-५ जीवनाथअधिकारी ९८४६७५६०८२
३२ जनकल्याण प्रा.वि माछापुच्छ्रे-६ रुद्रनाथ अधिकारी ९८४६५८३६२५
३३ कैलाश टेत्सुओ प्रा.वि माछापुच्छ्रे-६ चुनमाया गौतम ९८४६५६६६११
३४ इन्द्रेणी प्रा.वि माछापुच्छ्रे-६ चेत नारायण गौतम ९८४६६५२०४२
३५ जनप्रिय प्रा.वि माछापुच्छ्रे-७ टेकराज भण्डारी ९८४६००२३३०
३६ अन्नपुर्ण प्रा.वि माछापुच्छ्रे-९ दिपकराज ढुङ्गाना ९८४६५९११६४
३७ ज्ञानोदय आ.वि माछापुच्छ्रे-७ पदमप्रसाद भण्डारी ९८४६२९९०१६
३८ देउराली आ.वि माछापुच्छ्रे-७ दुर्गाप्रसाद भण्डारी ९८४६२१३४४२
३९ जनता आ.वि माछापुच्छ्रे-८ बेलप्रसाद अधिकारी ९८४६५१३७५७
४० हिमगिरी प्रा.वि माछापुच्छ्रे-८ सुनिता दाहाल ९८४०६०४१५०

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.