FAQs Complain Problems

शिक्षा

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका शिक्षा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण
क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
कृष्ण प्रसाद भण्डारी शाखा अधिकृत 9856033260 edu.mpgapa@gmail.com
विष्णु प्रसाद अधिकारी सहायक स्तर पाँचौ 9862394894 bishnuadhikari158@gmail.com

 

 

 

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको विद्यालय/प्र.अ हरुको  विवरण
क्र. स. विद्यालयको नाम ठेगाना प्र.अ.को नाम फोन नं.
शारदा मा.वि माछापुच्छ्रे -१ चहाना पुन ९८४६०७६८८३
माछापुच्छ्रे मा.वि माछापुच्छ्रे -२ सन्तोष आचार्य ९८५६०३८३७७
शुक्ला गण्डकी मा.वि माछापुच्छ्रे -३ शान्तिरमण पोखरेल ९८४६२३२८५८
महेन्द्र मा.वि माछापुच्छ्रे -४ जगन्नाथ अधिकारी ९८०६६८९३७९
निष्पक्ष मा.वि माछापुच्छ्रे -५ दुर्गा बहादुर रावत ९८४१०२५०१४
बराह मा.वि माछापुच्छ्रे -६ नर बहादुर गुरुङ ९८५६०७६२०८
भुमेश्वर मा.वि माछापुच्छ्रे-६ रामजी प्रसाद पौडेल ९८४६४१८३९६
उदय मा.वि माछापुच्छ्रे-७ धनबहादुर क्षेत्री ९८५६०२४०३७
पृथ्वीनारायण मा.वि माछापुच्छ्रे-७ तिलक तिमिल्सेना ९८४६०२२९८१
१० गौरीशंकर मनिलाल मा.वि माछापुच्छ्रे-९ रक्षबहादुर क्षेत्री ९८५६०८११००
११ अन्नपुर्ण आ.वि माछापुच्छ्रे-१ गिरधारी लम्साल ९८४६०५७२६९
१२ कृष्णमहादेव आ.वि माछापुच्छ्रे-२ भीम तामाङ ९८४६९१५२८७
१३ मेघराज आ.वि माछापुच्छ्रे-३ विश्व मोहन पोखरेल ९८४६०६६३३३
१४ जनजागरण नमुना सा आ.वि माछापुच्छ्रे-३ मथुरा सुवेदी ९८५७६२१६१२
१५ देउराली आ.वि माछापुच्छ्रे-४ प्रेमलाल पोखरेल ९८४६१३६८००
१६ भुमेश्वर आ.वि माछापुच्छ्रे-६ कुलानन्द अधिकारी ९८४६४६२६९०
१७ शहिद हरीप्रसाद आ.वि माछापुच्छ्रे-८ बलराम रानाभाट ९८४६१८३४८२
१८ वाराही आ.वि माछापुच्छ्रे-८ प्रकाशमान गुरुङ ९८४६५६३३५७
१९ बमबहादुर घलेल आ.वि माछापुच्छ्रे-८ दुर्गा गुरुङ ९८४६८०८९५३
२० तारेबराह आ.वि माछापुच्छ्रे-८ दुर्गाबहादुर गुरुङ ९८४७३९९०२८
२१ सरस्वती आ.वि माछापुच्छ्रे-९ शान्ती तामाङ ९८४६३५४७९०
२२ हिमालय डाँफे आ.वि माछापुच्छ्रे-१ हरीप्रसाद पोखरेल ९८४६९४५१७५
२३ हिमाली आ.वि माछापुच्छ्रे-१ मन बहादुर पुन ९८४६१७६१२७
२४ बाराही प्रा.वि माछापुच्छ्रे-२ रामप्रसाद आचार्य ९८५६०३७३०२
२५ हिमालयतीनशिर प्रा.वि माछापुच्छ्रे-२ कुलप्रसाद दाहाल ९८२५१४७४२०
२६ सरस्वती प्रा.वि माछापुच्छ्रे-२ बाबुराम पौडेल ९८४६७७८३२७
२७ बालकल्याण प्रा.वि माछापुच्छ्रे-३ राजाराम पौडेल ९८६०७१५८७८
२८ सुदिन प्रा.वि माछापुच्छ्रे-४ गोविन्द प्रसाद सुवेदी ९८६७७०१५२७
२९ जनजागरण सा. प्रा.वि माछापुच्छ्रे-४ भिमलाल अधिकारी ९८४६६१९२३३
३० जनकल्याण आ.वि माछापुच्छ्रे-४ नारायणी पौडेल ९८४६५७४९६४
३१ माछापुच्छ्रे प्रा.वि माछापुच्छ्रे-५ जीवनाथअधिकारी ९८४६७५६०८२
३२ जनकल्याण प्रा.वि माछापुच्छ्रे-६ रुद्रनाथ अधिकारी ९८४६५८३६२५
३३ कैलाश टेत्सुओ प्रा.वि माछापुच्छ्रे-६ चुनमाया गौतम ९८४६५६६६११
३४ इन्द्रेणी प्रा.वि माछापुच्छ्रे-६ चेत नारायण गौतम ९८४६६५२०४२
३५ जनप्रिय प्रा.वि माछापुच्छ्रे-७ टेकराज भण्डारी ९८४६००२३३०
३६ अन्नपुर्ण प्रा.वि माछापुच्छ्रे-९ दिपकराज ढुङ्गाना ९८४६५९११६४