FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका शिक्षा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण
क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
सम्झना पोखरेल अधिकृत छैठौं 9846218591 edu.mpgapa@gmail.com
विष्णु प्रसाद अधिकारी सहायक स्तर पाँचौ 9862394894 bishnuadhikari158@gmail.com

 

 

 

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको विद्यालय/प्र.अ हरुको  विवरण
क्र. स. विद्यालयको नाम ठेगाना प्र.अ.को नाम फोन नं.
शारदा मा.वि माछापुच्छ्रे -१ चहाना पुन ९८४६०७६८८३
माछापुच्छ्रे मा.वि माछापुच्छ्रे -२ सन्तोष आचार्य ९८५६०३८३७७
शुक्ला गण्डकी मा.वि माछापुच्छ्रे -३ शान्तिरमण पोखरेल ९८४६२३२८५८
महेन्द्र मा.वि माछापुच्छ्रे -४ जगन्नाथ अधिकारी ९८४६९०२२६९
निष्पक्ष मा.वि माछापुच्छ्रे -५ दुर्गा बहादुर रावत ९८४१०२५०१४
बराह मा.वि माछापुच्छ्रे -६ मिनराज अधिकारी ९८४६६३३२५३
भुमेश्वर मा.वि माछापुच्छ्रे-६ बुद्धि बहादुर मिजार ९८५६०३५५४०
उदय मा.वि माछापुच्छ्रे-७ धनबहादुर क्षेत्री ९८५६०२४०३७
पृथ्वीनारायण मा.वि माछापुच्छ्रे-७ तिलक तिमिल्सेना ९८४६०२२९८१
१० गौरीशंकर मनिलाल मा.वि माछापुच्छ्रे-९ रक्षबहादुर क्षेत्री ९८५६०८११००
११ अन्नपुर्ण आ.वि माछापुच्छ्रे-१ गिरधारी लम्साल ९८४६०५७२६९
१२ कृष्णमहादेव आ.वि माछापुच्छ्रे-२ भीम तामाङ ९८४६९१५२८७
१३ मेघराज आ.वि माछापुच्छ्रे-३ विश्व मोहन पोखरेल ९८४६०६६३३३
१४ जनजागरण नमुना सा आ.वि माछापुच्छ्रे-३ जौमाया नेपाली ९८०६५४९९९८
१५ देउराली आ.वि माछापुच्छ्रे-४ प्रेमलाल पोखरेल ९८४६१३६८००
१६ भुमेश्वर आ.वि माछापुच्छ्रे-६ कुलानन्द अधिकारी ९८४६४६२६९०
१७ शहिद हरीप्रसाद आ.वि माछापुच्छ्रे-८ बलराम रानाभाट ९८४६१८३४८२
१८ वाराही आ.वि माछापुच्छ्रे-८ प्रकाशमान गुरुङ ९८४६५६३३५७
१९ बमबहादुर घलेल आ.वि माछापुच्छ्रे-८ दुर्गा गुरुङ ९८४६८०८९५३
२० तारेबराह आ.वि माछापुच्छ्रे-८ लक्ष्मी गुरुङ ९८४६६२४१५५
२१ सरस्वती आ.वि माछापुच्छ्रे-९ शान्ती तामाङ ९८४६३५४७९०
२२ हिमालय डाँफे आ.वि माछापुच्छ्रे-१ हरि प्रसाद पोखरेल ९८४६९४५१७५
२३ हिमाली आ.वि माछापुच्छ्रे-१ मन बहादुर पुन ९८४६१७६१२७
२४ बाराही प्रा.वि माछापुच्छ्रे-२ रामप्रसाद आचार्य ९८५६०३७३०२
२५ हिमालय तीनशिर प्रा.वि माछापुच्छ्रे-२ कुलप्रसाद दाहाल ९८२५१४७४२०
२६ सरस्वती प्रा.वि माछापुच्छ्रे-२ बालकृष्ण पौडेल ९८४५५४८२७६
२७ बालकल्याण प्रा.वि माछापुच्छ्रे-३ चक्रपाणी लम्साल ९८५६०२५६११
२८ सुदिन प्रा.वि माछापुच्छ्रे-४ जिवनाथ अधिकारी ९८४६६५९६४९
२९ जनजागरण सा. प्रा.वि माछापुच्छ्रे-४ भिमलाल अधिकारी ९८४६६१९२३३
३० जनकल्याण प्रा.वि माछापुच्छ्रे-४ नारायणी पौडेल ९८४६५७४९६४
३१ माछापुच्छ्रे प्रा.वि माछापुच्छ्रे-५ लंक बहादुर थापा मगर ९८४४७९२५६३
३२ जनकल्याण प्रा.वि माछापुच्छ्रे-६ रुद्रनाथ अधिकारी ९८४६७५६०८२
३३ कैलाश टेत्सुओ प्रा.वि माछापुच्छ्रे-६ चुनमाया गौतम ९८४६५६६६११
३४ इन्द्रेणी प्रा.वि माछापुच्छ्रे-६ चेत नारायण गौतम ९८४६६५२०४२
३५ जनप्रिय प्रा.वि माछापुच्छ्रे-७ चुडामणि भण्डारी ९८४६६१२४९२
३६ अन्नपुर्ण प्रा.वि माछापुच्छ्रे-९ दिपकराज ढुङ्गाना ९८४६५९११६४
३७ ज्ञानोदय आ.वि माछापुच्छ्रे-७ पदमप्रसाद भण्डारी ९८४६२९९०१६
३८ देउराली आ.वि माछापुच्छ्रे-७ दुर्गाप्रसाद भण्डारी ९८४६२१३४४२
३९ जनता आ.वि माछापुच्छ्रे-८ बेलप्रसाद अधिकारी ९८४६५१३७५७
४० हिमगिरी प्रा.वि माछापुच्छ्रे-८ सुनिता दाहाल ९८४०६०४१५०

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.