FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन विनियोजन ऐन, २०७७ ७६/७७ 06/29/2020 - 10:15 PDF icon राजपत्र_आर्थिक-विनियोजन ऐन २०७७ फाइनल.pdf
उपाध्यक्ष संग गर्भवती महिला सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 13:56 PDF icon राजपत्र उपाध्यक्ष् संग गर्भवती महिला सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 13:58 PDF icon राजपत्र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
छात्रवृत्ति-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 14:36 PDF icon राजपत्र छात्रवृत्ति-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि-२०७७.pdf
दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहगोग कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 14:40 PDF icon राजपत्र दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहगोग कार्यविधि.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिाकाको रसायनिक मल निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 14:44 PDF icon राजपत्र माछापुच्छ्रे गाउँपालिाकाको रसायनिक मल निर्देशिका.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 14:52 PDF icon राजपत्र सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
गाउँ युवा परिषद संचालन ऐन, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 14:55 PDF icon राजपत्र__गाउँ युवा परिषद संचालन ऐन.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 14:59 PDF icon राजपत्र__स्थानीय-वातावरण-तथा-प्राकृतिक-स्रोत-संरक्षण-ऐन.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका स्थानीय जलस्रोत ऐन, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 15:00 PDF icon राजपत्र_माछापुच्छ्रे गाउँपालिका स्थानीय जलस्रोत ऐन.pdf
आर्थिक ऐन विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 11:05 PDF icon राजपत्र आर्थिक ऐन विनियोज ऐन २०७८.pdf