FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अन्तर्गतका साधारण निर्माणमुखी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,ब्यवस्थापनका कार्यमा मेशीनरी उपकरण प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/05/2024 - 11:19 PDF icon २१ मेशीनरी उपकरण प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/05/2024 - 11:24 PDF icon २२ माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि,.pdf
भुमि बैंक सम्बन्धी कार्यबिधि,२०८० ८०/८१ 02/05/2024 - 10:59 PDF icon १७ भुमि बैंक.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको विद्यालय स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यबिधि,२०८० ८०/८१ 02/05/2024 - 11:15 PDF icon १८ विद्यालय स्वास्थ्य नर्सिङ सेवा २०८०.pdf
प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/05/2024 - 11:16 PDF icon १९ प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०८० Final.pdf
शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/05/2024 - 11:17 PDF icon २० शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० Final.pdf
उपाध्यक्ष सँग उधमी महिला कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 12/29/2023 - 13:39 PDF icon १५ उपाध्यक्षसँग उधमी महिला कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका,२०७८ (1).pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको पर्यटक सेवा शुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/29/2023 - 13:40 PDF icon १६ माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको पर्यटक प्रवेश शुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा पुर्बाधार बिकास सम्बन्धी कार्यबिधी,२०८० ८०/८१ 11/21/2023 - 12:12 PDF icon १४ लागत साझेदारीमा पुर्बाधार बिकास सम्बन्धी कार्यबिधी,२०८० (1).pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (खर्च मापदण्ड तथा आन्तरिक नियन्त्रण) नियम ,२०८० ८०/८१ 08/21/2023 - 14:10 PDF icon १३ खर्चको मापदण्ड माछापुच्छ्रे गाउँपालिका.pdf

Pages