FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामुदायिक विद्यालय समायोजन तथा मिलान कार्यविधि, २०८० ७९/८० 05/18/2023 - 12:47 PDF icon विद्यालय समायोजन कार्य विधि २०७९ अनुसुची सहितको मस्यौदा.pdf
आर्थिक सहायता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ७९/८० 04/25/2023 - 11:16 PDF icon Arthik Sahayeta MP gaupalika.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड २०७९ ७९/८० 04/25/2023 - 11:14 PDF icon कृषि कार्यबिधी.pdf
दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि ७९/८० 02/17/2023 - 11:18 PDF icon दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि.pdf
न्यायिक समितिको उजुरी राजपत्र ७९/८० 02/17/2023 - 11:21 PDF icon न्यायिक समितिको उजुरी राजपत्र.pdf
लेखा समिति कार्यबिधी राजपत्र, २०७९ ७९/८० 02/17/2023 - 11:22 PDF icon लेखा समिति कार्यबिधी राजपत्र, २०७९.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली,2078 पहिलो संशोधन राजपत्र - ७९/८० 02/17/2023 - 11:24 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली,2078 पहिलो संशोधन राजपत्र - Copy.pdf
शिक्षा नियमावली संशोधन 2079 राजपत्र ७९/८० 02/17/2023 - 13:42 PDF icon शिक्षा नियमावली संशोधन 2079 राजपत्र.pdf
गाउँपालिकाको भवन अभिलेखिकरण सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७९ ७९/८० 02/15/2023 - 15:32 PDF icon भवन अभिलेखिकरण कार्यबिधी राजपत्र प्रकाशन.pdf
सिभिल इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७९ ७९/८० 12/22/2022 - 15:05 PDF icon प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता मापदण्ड, २०७९.pdf
दिर्घ रोगी (मधुमेह र रक्तचाप) जेष्ठ नागरिकहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 10/23/2022 - 14:07 PDF icon निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
बैदेशिक रोजगारबाट फर्केर कृषि फर्म सञ्‍चालन गर्नेका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 10/23/2022 - 14:10 PDF icon कृषि फर्म सञ्‍चालन गर्नेका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०७९) ७९/८० 09/05/2022 - 11:10 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०७९).pdf
राजश्व परामर्श समितिको वैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 08/22/2022 - 12:07 PDF icon राजश्व परामर्श समितिको वैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
बालिका बैंक खाता सञ्चालन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 08/22/2022 - 11:06 PDF icon बालिका बैंक खाता सञ्चालन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन विनियोजन ऐन, २०७९ ७८/७९ 07/24/2022 - 10:17 PDF icon website_राजपत्र_आर्थिक ऐन- विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८ ७८/७९ 03/22/2022 - 11:05 PDF icon माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन/सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/13/2022 - 12:15 PDF icon राजपत्र_माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन कार्यविधि, २०७८.pdf
एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/07/2022 - 11:05 PDF icon website_राजपत्र_एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/07/2022 - 15:05 PDF icon websiste_राजपत्र_लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका बाल कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 11/22/2021 - 13:05 PDF icon website_राजपत्र_माछापुच्छ्रे गाउँपालिका बाल कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
उपाध्यक्षसँग महिला तथा बालबालिका कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 11/22/2021 - 10:05 PDF icon website_राजपत्र_उपाध्यक्षसँग महिला तथा बालबलिका कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७८.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 08/09/2021 - 13:05 PDF icon website_माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 11:05 PDF icon राजपत्र आर्थिक ऐन विनियोज ऐन २०७८.pdf
गाउँ युवा परिषद संचालन ऐन, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 14:55 PDF icon राजपत्र__गाउँ युवा परिषद संचालन ऐन.pdf
उपाध्यक्ष संग गर्भवती महिला सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 13:56 PDF icon राजपत्र उपाध्यक्ष् संग गर्भवती महिला सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 14:59 PDF icon राजपत्र__स्थानीय-वातावरण-तथा-प्राकृतिक-स्रोत-संरक्षण-ऐन.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 13:58 PDF icon राजपत्र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका स्थानीय जलस्रोत ऐन, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 15:00 PDF icon राजपत्र_माछापुच्छ्रे गाउँपालिका स्थानीय जलस्रोत ऐन.pdf
छात्रवृत्ति-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 14:36 PDF icon राजपत्र छात्रवृत्ति-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि-२०७७.pdf
दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहगोग कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 14:40 PDF icon राजपत्र दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहगोग कार्यविधि.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिाकाको रसायनिक मल निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 14:44 PDF icon राजपत्र माछापुच्छ्रे गाउँपालिाकाको रसायनिक मल निर्देशिका.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/26/2021 - 14:52 PDF icon राजपत्र सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
आर्थिक ऐन विनियोजन ऐन, २०७७ ७६/७७ 06/29/2020 - 10:15 PDF icon राजपत्र_आर्थिक-विनियोजन ऐन २०७७ फाइनल.pdf