FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

करार पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना, प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।०४।२१

दस्तावेज: 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना।