FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा उपाध्यक्षसँग गर्भवती महिला सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/03/2021 - 11:05 PDF icon उपाध्यक्ष् संग गर्भवती महिला सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/19/2021 - 11:02 PDF icon स्थानीय-वातावरण-तथा-प्राकृतिक-स्रोत-संरक्षण-ऐन.pdf
गाउँ युवा परिषद् सञ्चालन ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/19/2021 - 11:04 PDF icon गाउँ युवा परिषद संचालन ऐन.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका स्थानीय जलस्रोत ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/19/2021 - 11:05 PDF icon माछापुच्छ्रे गाउँपालिका स्थानीय जलस्रोत ऐन, २०७७.pdf
कार्यविधि, निर्देशिका संग्रह-२०७६ ७६/७७ 10/13/2020 - 10:50 PDF icon कार्यविधि, निर्देशिका संग्रह-२०७६.pdf
दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/22/2020 - 11:19 PDF icon दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहगोग कार्यविधि, २०७७.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/22/2020 - 12:15 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf
माछापच्छ्रे गाउँपालिकाको रसायनिक मल निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 10/22/2020 - 12:20 PDF icon रसायनिक मल निर्देशिका, २०७७.pdf
छात्रवृत्ति कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/07/2020 - 11:21 PDF icon छात्रवृत्ति-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि-२०७७.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/07/2020 - 13:50 PDF icon माछापुच्छ्रे खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf

Pages