FAQs Complain Problems

समाचार

पशु सेवा

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका पशु सेवा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण
क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
रामचन्द्र पौडेल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक ९८५६०३४४१३  
२़ खिमलाल अधिकारी ना. पशु स्वास्थ्य प्राविधिक ९८४६४८३५५७  
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका पशु सेवा केन्द्र घाचोकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण
१. श्याम बहादुर अधिकारी नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक ९८४६२८६९४६  
२. सागर पौडेल कार्यालय सहयोगी ९८४६०२८१४७  
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका पशु सेवा केन्द्र भिडाबारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण
१. अग्निधर अधिकारी पशु सेवा प्राविधिक (सहायक पाँचौ) ९८५६०३८३५५