FAQs Complain Problems

माछापुच्छ्रे हिमाल

Read More

मार्दी हिमाल

Read More

लाहाचोक

Read More

"पर्यटन, कृषि, उर्जा र पूर्वाधारः समृद्ध माछापुच्छ्रेको मूल आधार"

                                

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

नेपाल सरकारको स्थानीय तह गठन आदेश, २०७३ बमोजिम पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको ४ नं. प्रदेश अन्तर्गत कास्की जिल्लामा गठन भएका पाँच स्थानीय तह मध्ये यो तेस्रो ठुलो स्थानीय तह हो। यस माछापुच्छ्रे गाउँपालिका समुद्र सतहबाट न्यूनतम १०२६ मिटर उचाइ  देखि अधिकतम माछापुच्छ्रे हिमाल ६९९८ मिटर उचाइ सम्म उत्तर–दक्षिण फैलिएर रहेको छ । माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमालको दक्षिणी काखमा अवस्थित प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण यस गाउँपालिकाको अधिकांश स्थानबाट मनोरम हिमशृङ्खला तथा हरिया पहाडहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। माछापुच्छ्रे हिमाल  यसै गाउँपालिकामा रहेकाले यस गा.पा. को नाम माछापुच्छ्रे  गाउँपालिका रहेको हो। कूल क्षेत्रफल ५४४.५८ वर्ग कि.मि. रहेको यस गाउँपालिका  विश्व मानचित्रमा ८३ डिग्री ४३’ देखि ८३ डिग्री ९२’ पूर्वी देशान्तर र २८ डिग्री १८’ देखि २८ डिग्री ३९’ उत्तरी अक्षांशमा रहेको छ । साविकका निम्न ८ (आठ) वटा गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर बनेको यस माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको पूर्वमा मादी गाउँपालिका, पश्चिममा अन्नपूर्ण गाउँपालिका, उत्तरमा मनाङ जिल्ला  र दक्षिणमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका रहेको छ ।

दस्तावेज: 

Pages

Location

कार्यपालिका सदस्य विवरण

 

 

            मिडिया कभरेज

      

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
गाउँपालिका
9856017311
उपाध्यक्ष
गाउँपालिका
9856017312

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9856017310
mpgaupalika@gmail.com
अधिकृत छैटौँ/सूचना अधिकारी
9856017314
suchanaadhikari@machhapuchhremun.gov.np io.mpgapa@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- ७ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- नेपाली रु. २००/अंग्रेजी रु. ४००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र

२) सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता/ जन्मदर्ता/विवाह दर्ता सम्बन्धि प्रमाणित कागजात

३) नाता खुल्ने अन्य प्रमाणित कागजात

४) पासपोर्टसाइजकोफोटो२प्रति

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ७ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- रु. २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सरोकारवालाको निवेदनपत्र

२) घटना दर्ताको साविक प्रमाण पत्रको सक्कलै प्रति

३) सच्याउन पर्नाको प्रमाण कागज

४) घटना दर्ताको ६ महिनाभित्र मात्रै  सच्याउन मिल्ने

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व ईकाई
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १० लाखसम्म रु १०००, रु २० लाखसम्म रु १५००, रु ३० लाखसम्म रु २०००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र

२) सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता

३) आय खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व ईकाई
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रति हजार रु. १
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र

२) सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता

३) सम्पत्ति सम्बन्धि विवरणको प्रमाण

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- रु. ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र

२) घटना दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ७ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) लक्षित समुहको सम्बन्धित व्यक्तिको  निवेदनपत्र

२) नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३) पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति

४) एकल महिलाको हकमा एकल भएको प्रमाणको प्रतिलिपि

५) बसाई सराई आएको भए बसाई सराईको प्रमाणको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- कर
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- गाउँसभाको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२) प्रथम बर्षका लागि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि, नविकरणको लागि अघिल्लो आ.व.मा मालपोत तिरेको रसिद

३) घर जग्गा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

जानकारी